КЛОН БОТЕВГРАД
инж. АНЕТА АРСОВА
УПРАВЛЕНИЕ КЛОН БОТЕВГРАД
АСФАЛТОВА БАЗА
МЕЛНИЦА ЗА КАМЕННО БРАШНО
КАРИЕРА "СКРАВЕНА"
Клон Ботевград

Клонът е разположен на площадка в землището на с. Скравена, община Ботевград. На площадката са разположени:
-Кариера „Скравена”. Кариерата се разработва от 1975 год. и има отдадена концесия от 2000 год.
-Два броя ТСИ с производителност 50 т/час, всяка. Произвеждат се скален материал фракции 0 – 4 мм, 4 – 11,2 мм, 11,2 – 16 мм и 16 – 22,4 мм, както и скален материал фракция 20 – 80 мм и нефракциониран материал 0 – 80 мм.
-Асфалтосмесителна инсталация АЕ „Alfelder Eisenwerke”, с производителност 120 т/час и произвеждаща различни асфалтови смеси.
-Два броя мелници за каменно брашно, с производителност общо 5 т/час. Има два броя собствени циментовоза за транспортиране на продукцията.
-Акредитирана пътностроителна изпитвателна лаборатория от БСА.

 

Новини
За нас
Клонове: Ботевград Дупница Златица
Изпълнени обекти
Карта
Галерия
Контакти

ПЪТЯТ Е ЦЕЛТА.
инж. Анета Иванова Арсова

Родена е в с. Долно Камарци, Софийско на 21.01.1955 год.
Завършва ВИАС през 1978 год., специалност пътно строителство.
Започва работа в ОПУ „София”, като Технически ръководител и работи до м. септември 1985 год. От м. септември 1985 год. до м. март 1992 год. е на работа в „Пътинвестинженеринг”, като Инвеститорски контрол. От м. март 1992 год. е на работа в „Автомагистрали Хемус” АД, пър-воначално като Началник група обекти и в момента е Директор на клон Ботевград към „Авто-магистрали Хемус” АД.
Работела е на различни пътни обекти.