"Автомагистрали  Хемус" АД е пътно строително  предприятие с повече от 40 годишна история. То произхожда от Държавно стопанско обединение "Пътни строежи", основано на 28.1.1971 с Решение на Министерски съвет. През 1989 г. се закрива СО "Пътни строежи" и поделенията му стават самостоятелни държавни дружества, в това число и Автомагистрали Хемус АД като държавна фирма с предмет на дейност - проектопроучвателна и строителна дейност в страната и чужбина в областта на пътното, железопътното, мостовото и тунелното строителство, консултантска, инженерингова дейност, добив на инертни и строителни материали, производство и търговия със строителни материали, конструкции и изделия.

# 1. На 13.03.1950 год. с  Постановление № 600 на Министерския  съвет се създава Държавно  строително обединение за пътни  строежи.

# 2. На 21.01.1953 год. се  създава Държавно обединение "Пътни строежи" към Главно управление на пътищата.

# 3. На 30.12.1955 год. с  Разпореждане № 2270 Министерския  съвет ликвидира ДО "Пътни строежи"  и поделенията му.

# 4. С Постановление  № 72 от 19.06.1963 год. на Министерския  съвет се създава Строителна организация на стопанска сметка "Пътни строежи" към Главно управление пътища с предмет на дейност строителство на пътища, мостове и големи реконструкции на основната пътна мрежа, както и пътно строителство в районите на националните обекти.


ИСТОРИЯ

# 5. На 10.02.1968 год. Държавно  строително управление "Пътни  строежи" с Разпореждане №  52 на Министерския съвет прераства  в Държавно строително обединение "Пътни строежи".

# 6. С Разпореждане  № 34 от 28.01.1971 год. на Министерския  съвет на базата на Държавно строително обединение "Пътни строежи" към Главно управление пътища се създава Държавно стопанско обединение "Пътни строежи".

# 7. С Разпореждане  № 16 на Бюрото на Министерския  съвет от 26.06.1986 год. се образува  Стопанско обединение "Главно  управление на пътищата", в което се включва ДСО "Пътни строежи".

# 8. С Разпореждане  № 50 от 1989 год на Министерския  съвет се закрива Стопанско  обединение "Пътни строежи"  и поделенията му стават самостоятелни  държавни фирми -дружества

 

 

Новини
За нас
Клонове: Ботевград Дупница Златица
Изпълнени обекти
Карта
Галерия
Контакти

ПЪТЯТ Е ЦЕЛТА.