Фирма АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД успешно премина сертификационен одит по въвеждане на стандарт за Социална Отговорност SA 8000:2008. По време на одита бяха набелязани корективни и превантивни действия, бе дискутирана една забележка и бяха набелязани две места за подобрения. По всички от тях, бяха предприети действия за закриването им.НОВИНИ

 

Новини
За нас
Клонове: Ботевград Дупница Златица
Изпълнени обекти
Карта
Галерия
Контакти

ПЪТЯТ Е ЦЕЛТА.