инж. Анета Иванова Арсова

Директор на клон Ботевград


Завършва Висшия инженерно-строителен институт гр. София през 1978 г., специалност пътно строителство. От 2000 г. заема длъжност Директор на клон Ботевград към „Автомагистрали Хемус” АД. Участвала в изпълнението на множество пътни обекти.


Управление клон Ботевград
Клонът е разположен в землището на с. Скравена, община Ботевград, където са ситуирани и:
-Кариера „Скравена” с монтирани два броя трошачно-сортировъчни инсталации
-Асфалтова база "Скравена"
-Два броя топкови мелници за производство на минерално брашно
-Инсталация за битумна емулсия
-Ремонтна работилница за поддръжка и ремонт на пътностроителна техника и автотранспорт
-Механизация за извършване на земни, пътни и асфалтови работи
-Пътностроителна изпитвателна лаборатория, акредитирана от БСА