инж. Александър Димитров Пешев

Директор на клон Дупница


Завършва Висшия институт по архитектура и строителство гр. София през 1982 г., специалност пътно строителство.  От 2004 г. e директор на клон Дупница към „Автомагистрали Хемус” АД.
Участвал е в изпълнението на АМ „Хемус”, АМ „Тракия”, рехабилитация на път IV 62084 "Сапарева баня-Паничище", реконструкция и основен ремонт на ул. "Отец Паисий: и ул. "Крайречна" гр. Сапарева баня, рехабилитация на път IV-60214 "Габрашево-Коркина-Шатрово-Панчарево-Г. Върбовник" и др.Управление клон Дупница
Клонът разполага с:
-Кариера „Студена”, разположена в местността „Крайна могила” на с. Студена, област Перник, където са монтирани три трошачно-сортировъчни инсталации
-Асфалтова база „Марек” и ремонтна работилница за поддръжка и ремонт на пътностроителна техника и автотранспорт, разположена в землището на с. Яхиново, община Дупница
-Бетонов възел „Галилея”, разположен в землището на с. Червен брег, община Дупница
-Екипи и механизация за извършване на земни, пътни и асфалтови работи 
-Пътностроителна изпитвателна лаборатория, акредитирана от БСА