Валери Иванов Йорданов

Директор на клон Златица


Завършва Строителен техникум "Христо Ботев" гр. София през 1982 г., специалност строителство и архитектура. Участвал е в изпълнението на  АМ "Струма" Лот 3.3 участък Кресна - Сандански, АМ "Струма" Лот 2 участък Дупница - Благоевград, Път II-18 Софийски околовръстен път - западна дъга от км 0+780 до км 6+309, Лот 15 рехабилитация на път III-181 СОП-с. Ковачевци от км 0+000 до км 26+792 и др.
Управление клон Златица
Клонът разполага с:
-Кариера „Смолско”, разположена в землището на с. Смолско, община Мирково, на която е монтирана трошачно-сортировъчна инсталация
-Асфалтова база и бетонов център „Златица”, разположени между с. Челопеч и гр. Златица, непосредствено до път І-6 София – Бургас
-Ремонтна работилница за поддръжка и ремонт на пътностроителна техника и автотранспорт, разположена в землището на с. Антон, община Антон, София област
-Екипи и механизация за извършване на земни, пътни и асфалтови работи  
-Пътностроителна изпитвателна лаборатория, акредитирана от БСА