"Автомагистрали Хемус" АД разполага със специализирани екипи за земни, пътни и асфалтови работи, цялостно оборудвани с необходимата механизация, автотранспорт и спомагателна техника за постигане на качествено изпълнение на възлаганите строително-монтажни работи.

Екип Асфалтополагане клон Ботевград: квалифицирани работници, оборудвани с асфалтополагачи VOGELE, бандажни вибрационни валяци BOMAG, пневматичен валяк BW24RH, автогурдонатор, водоноска, спомагателна техника, пътна феза WIRTGEN 500W и четка за почистване.

Екипи Асфалтополагане клон Златица: квалифицирани работници, оборудвани с асфалтополагачи VOGELE, бандажни вибрационни валяци HAMM, пневматични валяци GRW 101, автогудронатори, водоноски, спомагателна техника, пътна фреза WIRTGEN 1000W и четка за почистване.

Екип Асфалтополагане клон Дупница: квалифицирани работници, оборудвани с асфалтополагачи VOGELE, бандажни вибрационни валяци BOMAG, VSH100 и DYNAPAC, пневматичен валяк BOMAG, автогудронатор, водоноска, спомагателна техника, пътна фреза WIRTGEN W100i и четка за почистване.

Член на
КСБ

Сертификат
OHSAS 18001:2007

Сертификат
ISO 9001:2008

Сертификат
ISO 14001:2004