По ОПРР завърши рехабилитацията на 12 км от Път II-35 Плевен - Ловеч