По ОПРР завърши рехабилитацията на 12 км от път II-35 Плевен - Ловеч