Уважаеми акционери

С решение на общото събрание на акционерите на „Автомагистрали Хемус” АД от 25.08.2017г. част от печалбата на дружеството за 2015г. е разпределена в полза на акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции. Съгласно решението на общото събрание, с настоящото Ви каним да получите полагащия Ви се дивидент в срок до 30.06.2018г. Дивидентите ще се изплащат по банков път, след представяне на оригинално удостоверение за банкова сметка. За да получите повече информация, можете да се свържете с нас на телефон 0884 549 805, на koleva@amhemus.eu или на адрес: гр.София 1000, ул. „Георги С. Раковски” № 128, ет.8.