Изграждане на уличен водопровод по улица "Ротмистър Ат. Бендерев" в град Сливница

Започва изграждането на уличен водопровод по улица "Ротмистър Ат. Бендерев" в град Сливница. По време на строителната дейност ще бъдат изпълнени строително-монтажни работи, включващи изграждането на водопроводни клонове с обща дължина 908.45 м. по улица "Ротмистър Ат. Бендерев". Съществуващите към настоящия момент водопроводи, които минават по посочените улици се намират в лошо експлоатационно състояние. Всички настоящи сградни отклонения с обхват съгласно 4/14.09.2004г. ще се подменят и ще бъдат пресвързани към новопроектирания водопровод. Възложител на проекта е община Сливница.