ЛОТ 7 " Път II-35 Плевен - Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784 км, област Плевен

Проектиране и изграждане на улица след подменяне на водопровод на ул. "Евтим Трайчев", гр. Дупница

Ремонт и поддръжка на пътища и площадки на територията на Аурубис България

Член на
КСБ

Сертификат
OHSAS 18001:2007

Сертификат
ISO 9001:2008

Сертификат
ISO 14001:2004