Проектиране и изграждане на улица след подменяне на водопровод на ул. "Евтим Трайчев", гр. Дупница

Ремонт и поддръжка на пътища и площадки на територията на Аурубис България

Член на
КСБ

Сертификат
OHSAS 18001:2007

Сертификат
ISO 9001:2008

Сертификат
ISO 14001:2004