Проектиране и изграждане на улица след подменяне на водопровод на ул. "Евтим Трайчев", гр. Дупница

Проектът е на стойност по договор 414.663.39 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проекта е 207 календарни дни.