Ремонт и поддръжка на пътища и площадки на територията на Аурубис България

„Автомагистрали Хемус“ АД извършва услуги по ремонт на пътища и площадки и пътни съоръжения за отводняване по сключен рамков договор с „Аурубис България“ /АБ/.