Лот 35 Рехабилитация и реконструкция на път III-306 Луковит - Червен бряг - Кнежа

Проектът е осъществен от км 0+ 000 до км  9+715  и от км 19+207 до км 35+946, с обща дължина 26,454, област Плевен, област Ловеч и е на обща стойност по договор 9.415.415.20 лв.без ДДС, непредвидени разходи 10% от стойността 941.541.52 лв.без ДДС. Общата стойност по договор с включени непредвидени разходи е 10.356.956.72 лв.без ДДС или 12.428.348.06 лв.с ДДС.