„Строително-монтажни работи на обекти свлачище VCR31.54020.02.12 в източната част на град Оряхово и свлачище VCR31.54020.02.13 в местността „Зелена бара“, гр. Оряхово“

Проектът е на обща стойност по договор 711.777.61 лв.без ДДС или 854.133.13 лв. с ДДС. Срокът на изпълнение на проекта е 180 календарни дни.