ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЛОН БОТЕВГРАД
Адрес на управление:
1000 София, ул. Г.С. Раковски" № 128, ет.8
Адрес на лаборатория:
2140 Ботевград, ж. к. „Васил Левски", бл.7, вх. Б, асфалтова база Скравена

ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ:

Да извършва изпитване на:
Асфалтобетон ни смеси; Трошено-каменни фракции; Пясък за пътни настилки; Брашно минерално за асфалто-бетонни смеси; Битуми нефтени вискозни; Почви строителни.
В т.ч. вземане на проби (извадки) от:
Асфалтови смеси; Битуми нефтени вискозни; Пясък за пътни настилки; Трошен камък за пътни основи и асфалтови покрития; Брашно минерално за асфалтобетон ни смеси.
 АКРЕДИТИРАНА СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006
 Валидна акредитация до 18.01.2020г.

ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЛОН ДУПНИЦА
Адрес на управление:
1000 София, ул. „Г.С. Раковски" № 128, ет.8
Адрес на лаборатория:
2600 Дупница, ул.“Самоковско шосе“ №2

ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ:

Да извършва изпитване на:
Материали добавъчни, скални материали за пътни настилки, основи и бетон; Пясък за пътни настилки асфалтови смеси и бетон; Брашно минерално; Асфалтови смеси; Битуми за пътно строителство; Втвърден бетон; Бетонни смеси; Почви строителни; Земни и скални насипи и основи; Асфалтови настилки.
В т.ч. вземане на проби (извадки) от:
Материали добавъчни, скални материали за пътни настилки, основи и бетон; Пясък за пътни настилки асфалтови смеси и бетон; Брашно минерално; Асфалтови смеси; Асфалтови настилки; Битуми за пътно строителство; Почви строителни; Бетонни смеси.
 АКРЕДИТИРАНА СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006
 Валидна акредитация до 30.05.2020г.

ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЛОН ЗЛАТИЦА
Адрес на управление:
гр. Златица, 2080, ул. „Крайполска" № 1
Адрес на лаборатория:
гр. Златица, 2080, Асфалтова база

ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ:

Да извършва изпитване на:
Асфалтови смеси; Скални материали за битумни смеси и
настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи (едър, пясък и брашно минерално); Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство; Битуми за пътно строителство;Добавъчни материали за бетон (едър и пясък); Бетон - Втвърден бетон и Бетонна смес; Почви строителни.
В т.ч. вземане на проби (извадки) от:
Асфалтови смеси; Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи (едър, пясък и брашно минерално); Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство; Битуми за пътно строителство; Добавъчни материали за бетон (едър и пясък); Бетон (бетонна смес); Почви строителни.
 АКРЕДИТИРАНА СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006
 Валидна акредитация до 30.06.2020г.

 


Член на
КСБ

Сертификат
OHSAS 18001:2007

Сертификат
ISO 9001:2015

Сертификат
ISO 14001:2015