Уважаеми клиенти, считано от 15.06.2021г. цените на асфалтовите смеси ще актуализират редовно и ще бъдат публикувани тук


15.01.2022г.-31.01.2022г. 
АСФАЛТОВА БАЗА СКРАВЕНА:

Вид

Мярка

Цени лв.

без ДДС

Цени лв.

 с ДДС

1

Асфалтобетон АС 16 биндер 50/70

тон

93.55

112.26

2

Асфалтобетон АС 11,2 изн. А 50/70

тон

99.00

  118.80

3


Асфалтобетон АС 31,5 осн. Ао 50/70

тон

82.80

99.3615.01.2022г.- 31.01.2022г. 
АСФАЛТОВА БАЗА Челопеч:
 

Вид

Мярка

Цени лв.

без ДДС

Цени лв.

 с ДДС

1

Асфалтова смес за износващ пласт АС 11,2 изн. B 50/70

тон

120.28

144.33

2

Асфалтова смес за износващ пласт АС 16 изн. 50/70

тон

110.90

133.08

3

Асфалтова смес за долен пласт АС 22,4 Биндер 50/70

тон

103.00

123.60

4

Асфалтова смес за основен пласт АС 31,5 осн. Ао 50/70

тон

90.60

108.72

 15.01.2022г.- 31.01.2022г. 
АСФАЛТОВА БАЗА с. Белотинци, общ. Монтана:
 

Вид

Мярка

Цени лв.

без ДДС

Цени лв.

 с ДДС

1

Битумизирана баластра - АС 31,2 осн. А 50/70

тон

94.00

112.80

2

Неплътен Асфалтобетон - АС 16 Биндер 50/70

тон

99.00

118.80

3

Плътен Асфалтобетон - АС 12,5 изн. 50/70

тон

105.00

126.00

 


„Автомагистрали Хемус“ АД
притежава собствени асфалтови бази, в които се произвеждат висококачествени асфалтови смеси за износващ, долен и основен пласт на пътища и други натоварени от трафик площи.

За въпроси и запитвания, моля обърнете се към ръководителя на асфалтовите бази

Лице за контакт: Емил Лозанов
Е-mail адрес: sales@amhemus.eu
Телефонен номер: +359 899 911 148

Асфалтова база „Скравена“, находяща се в землището на с. Скравена, община Ботевград, област София, където са разположени:

- Асфалтосмесителна инсталация "АLFELDER EISENWERKE", със сертификат за съответствие на производствения контрол 2069-CPR-0025, издаден в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз за строителен продукт битумни смеси: АС 8 изн. А 50/70, АС 11,2 изн. А 50/70, АС 11,2 изн. В 50/70, АС 12,5 изн. А 50/70, АС 12,5 изн. А 45/80-65, АС 4 изн. 50/70, АС 16 биндер 50/70, АС 31,5 осн. Ао 50/70 и сплит мастик асфалт SMA 12,5 45/80-65, в съответствие с БДС EN 13108-1 и БДС EN 13108-5;

Инсталация за битумна емулсия, с издаден сертификат за съответствие на производствения контрол 2069-CPR-0155 за строителен продукт катионна битумна емулсия, в съответствие с БДС EN 13808;

Асфалтова база „Челопеч“, находяща се в землището на с. Челопеч, община Челопеч, област София, където е разположена асфалтосмесителна инсталация "ТЕЛТОМАТ" V 3/S, със сертификат за съответствие на производствения контрол 2069-CPR-0023, издаден в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз за строителен продукт битумни смеси: АС 16 изн. А 50/70, АС 11,2 изн. В 50/70, АС 16 биндер 50/70, АС 22,4 биндер 50/70 и АС 31,5 осн. Ао 50/70, в съответствие с БДС EN 13108-1.

Мобилна асфалтосмесителна инсталация “Ammann Unibatch180 ABA” с капацитет от 180 тона/час

 

 

 

 

 

Член на
КСБ

Сертификат
OHSAS 18001:2007

Сертификат
ISO 9001:2015

Сертификат
ISO 14001:2015