„Автомагистрали Хемус“ АД притежава собствени асфалтови бази във всеки от клоновете на дружеството, в които се произвеждат висококачествени асфалтови смеси за износващ, долен и основен пласт на пътища и други натоварени от трафик площи.


Асфалтова база „Скравена“, находяща се в землището на с. Скравена, община Ботевград, област София, където са разположени:

- Асфалтосмесителна инсталация "АLFELDER EISENWERKE", със сертификат за съответствие на производствения контрол 2069-CPR-0025, издаден в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз за строителен продукт битумни смеси: АС 8 изн. А 50/70, АС 11,2 изн. А 50/70, АС 11,2 изн. В 50/70, АС 12,5 изн. А 50/70, АС 12,5 изн. А 45/80-65, АС 4 изн. 50/70, АС 16 биндер 50/70, АС 31,5 осн. Ао 50/70 и сплит мастик асфалт SMA 12,5 45/80-65, в съответствие с БДС EN 13108-1 и БДС EN 13108-5;

Инсталация за битумна емулсия, с издаден сертификат за съответствие на производствения контрол 2069-CPR-0155 за строителен продукт катионна битумна емулсия, в съответствие с БДС EN 13808;

Топкови мелници за производство на минерално брашно с издаден сертификат за съответствие на производствения контрол 2069-CPR-0024 за строителен продукт скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи, в съответствие с БДС EN 13043;

Асфалтова база „Златица“, находяща се в землището на с. Челопеч, община Челопеч, област София, където е разположена асфалтосмесителна инсталация "ТЕЛТОМАТ" V 3/S, със сертификат за съответствие на производствения контрол 2069-CPR-0023, издаден в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз за строителен продукт битумни смеси: АС 16 изн. А 50/70, АС 11,2 изн. В 50/70, АС 16 биндер 50/70, АС 22,4 биндер 50/70 и АС 31,5 осн. Ао 50/70, в съответствие с БДС EN 13108-1.

Асфалтова база „Марек“, находяща се в землището на с. Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, където е разположена асфалтосмесителна инсталация "ТЕЛТОМАТ" ІV с възможност за производство на асфалтови смеси за износващ, долен и основен пласт.
 

 

 

 

Член на
КСБ

Сертификат
OHSAS 18001:2007

Сертификат
ISO 9001:2008

Сертификат
ISO 14001:2004