″Автомагистрали Хемус АД притежава собствени бетонови възли, произвеждащи сертифицирани бетонови смеси.

Бетонов център Златица, разположен в землището на с. Челопеч, община Челопеч, област София, с инсталиран бетонов възел МА 502, сертифициран за производство на бетони С 8/10, С 12/15, С 16/20, С 20/25, С 25/30 и С 30/37, в съответствие с
националните изисквания.


Бетонов център Галилея,  разположен в землището на с. Червен брег, община Дупница, област Кюстендил, с инсталиран бетонов възел МА 500, сертифициран за производство на бетони С 8/10, С 10/12, С 12/15, С 16/20, С 20/25, С 25/30 и С 28/35, в съответствие с националните изисквания.


Член на
КСБ

Сертификат
OHSAS 18001:2007

Сертификат
ISO 9001:2008

Сертификат
ISO 14001:2004