"Автомагистрали Хемус" АД е концесионер на следните находища за добив на строителни материали:

Кариера "Скравена" в землището на с. Скравена, община Ботевград, област София, където са монтирани ТСИ METSO и ТСИ NORDBERG, със сертификат за съответствие на производствения контрол 2069-CPR-0024, издаден в съответствие с Регламент № 305/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС за строителни продукти:
- добавъчни материали за бетон, фракции: 4/8, 4/11,2, 11,2/16, 16/22,4, в съответствие с БДС EN 12620;
- скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи, фракции: 0/4, 4/11,2, 11,2/16, 16/22,4, в съответствие с БДС EN 13043;
- скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство, фракции: 20/80, 0/22,4, 0/40, 0/63 и 0/80, в съответствие с БДС EN 13242;


Кариера "Студена"
, разположена в местността "Крайна могила" на с. Студена, област Перник, където са монтирани ТСИ GURSAN, ТСИ METSO и мобилна челюстна трошачка TESAB, със сертификат за съответствие на производствения контрол 2069-CPR-0019, издаден в съответствие с Регламент № 305/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС за строителни продукти:
- добавъчни материали за бетон, фракции: 0/4, 4/8, 4/11,2, 11,2/22,4, 11,2/31,5, в съответствие с БДС EN 12620;
- скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи, фракции: 0/4, 4/11,2, 11,2/22,4, в съответствие с БДС EN 13043;
- скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство, фракции: 0/4, 4/11,2, 11,2/22,4 и 0/63, в съответствие с БДС EN 13242;Кариера "Смолско", разположена в землището на с. Смолско, община Мирково, област София, където е монтирана трошачно-сортировъчна инсталация SBM Wageneder, със сертификат за съответствие на производствения контрол 2069-CPR-0018, издаден в съответствие с Регламент № 305/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС за строителни продукти:
- добавъчни материали за бетон и скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи, фракции: 0/4, 4/16 и 11,2/22,4, в съответствие с БДС EN 12620 и БДС EN 13043;
- скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство, фракции: 0/4, 4/16, 11,2/22,4 и 0/63, в съответствие с БДС EN 13242;

Член на
КСБ

Сертификат
OHSAS 18001:2007

Сертификат
ISO 9001:2008

Сертификат
ISO 14001:2004