"Автомагистрали Хемус" приключи изграждането на кръговото кръстовище на път II-81 София-Монтана на входа на гр. Костинброд

„Автомагистрали Хемус“ АД приключи строително - монтажните работи по изграждане на кръговото кръстовище на път II-81 София - Монтана на входа на град Костинброд, идвайки от София.

Кръговото кръстовище се намира при пресичането на бул. „Ломско шосе“, който съвпада с трасето на републикански път II-81, и ул. „Полето“ в град Костинброд. Целта на изграждането на новото кръстовище е да се повиши безопасността на движение на входа на града и да бъдат улеснени гражданите, посетителите и работещите в Индустриална зона – Костинброд.

Новото съоръжение ще облекчи достъпа до промишлената зона и по-безопасно ще се осъществява ляв завой на автомобил от промишлената зона /посока Костинброд/, както и влизане на автомобили от София към Индустриална зона.

Индикативната стойност на поръчката за строителство е 610 хил. лв. без ДДС и е от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Успешното завършване на проекта е в резултат на професионализма на екипа на „Автомагистрали Хемус“ АД и съдействието на Община Костинброд.