"Автомагистрали Хемус" АД извършва реконструкцията на централната градска зона в гр. Правец


„Автомагистрали Хемус“ извършва ремонтните дейности на централната градска зона – площадно и парково пространство в град Правец.

Проектът е разработен в два етапа и включва подмяна на настилката, текущ ремонт на централния площад и на пешеходната зона.

Фирмата приключи строителния процес на първия етап, който обхваща площ около 5 дка и включва полагането на нови настилки, ремонт на фонтана пред сградата на Общината и градското осветление. Осъществена е и реконструкция на зоната около сградата на музея и читалището, както и пред други административни обекти в тази градска част.

Вторият етап, по който се работи в момента, е пешеходната зона с площ около 13 дка, като се подменят настилките и се монтира ново парково обзавеждане.

След цялостното завършване на проекта ще се придаде съвременен вид на централната градска част.