Завърши реконструкцията и рехабилитацията на общински път между с.Никола Козлево и с.Ружица

Завърши реконструкцията и рехабилитацията на общински път SHU2101/III – 707 в община Никола Козлево по Обособена позиция 1: „Общински път IV – 20723 – с.Никола Козлево-с.Ружица“. Те бяха успешно реализирани от „Автомагистрали Хемус“ АД. Пътната отсечка е с дължина 5885 метра и подобрява инфрастуктурата и движението между двете населени места. Проектът е на обща стойност до договор 1 888 990. 66 лв. без ДДС или 2 266 788.79 с ДДС.