Приключи реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с.Горна - Долна /III-118/ Долна Митрополия – Горна Митрополия /PVN 1047/ и PVN 2043 /III – 118 Подем – Долна Митрополия /Победа – Тръстеник/ III 3004/

"Автомагистрали Хемус" АД успешно осъществи строително-ремонтни дейности по Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2 на проекта. Стойността на проекта по ОП1 е 2.772.373.04 лв.без ДДС или 3.326.847.65 лв. с ДДС. Стойността на проекта по ОП2 е 2.744.233.91 лв. без ДДС или 3.293.080.69 лв. с ДДС.
С реализацията му се подобри инфраструктурата и комуникацията в региона.