Рехабилитация на улици "Опълченска" и "Лесковец" в община Мирково

Приключи рехабилитацията на улиците „Опълченска“ и „Лесковец“ на териториите на село Мирково и село Смолско, община Мирково. Общата дължина на ул. "Опълченска" е 611м., а на ул."Лесковец" 246м. С осъществените строително-монтажни работи на улиците се обнови и нормализира състоянието на пътната настилка в двете населени места и се улесни достъпа до имотите, разположени от двете страни на улиците. Възложител на проекта е община Мирково.