Започна изграждането на проект "Интегриран воден проект на англомерация град Смолян"

Започна изграждането на проект „Интегриран воден проект на англомерация“. Официалната церемония по първа копка се състоя на парк „Чаршията“ в смолянския квартал Устово. Проектът се осъществява по ОП „Околна среда“ 2014г. - 2020г. и е на стойност над 91 милиона лева.

Основната цел да се преодолеят проблемите със съществуваща инфраструктура за питейни и отпадни води на град Смолян, както и да се осигури екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води. С неговата реализация ще се подобри качеството на питейните води за жителите на града и ще намалеят загубите във водопреносната мрежа.

ДЗЗД „Пашмакли“, в което участие имат „Автомагистрали Хемус“ АД, „Променергомонтаж“ АД и „Автомагистрали Черно море“ АД е изпълнител на част от проекта, в лицето на позицията - „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК — Червена книга. Проекта предвижда изграждането на нова водопроводна мрежа с дължина 2.7 км и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа с дължина 5,4 км. Ще бъде изградена и нова канализационна мрежа с дължина 8,45км, реконструкцията на съществуващата – 9,07 км. Срокът за изпълнение пък е 720 дни.  

На събитието присъстваха кмета на община Смолян Николай Мелемов, областния управител Недялко Славов и инж. Йонко Димитров, представител на изпълнителя на проекта ДЗДЗ „Пашмакли“ („Автомагистрали Хемус“ АД, „Автомагистрали – Черно море“ АД, „Проенергомонтаж“).