Приключи реконструкцията на улица „Ротмистър Ат. Бендерев“ в град Сливница

Приключиха строително – ремонтните дейности по реконструкцията на улица „Ротмистър Ат. Бендерев“ в град Сливница, както и тротоари, съоръжения и принадлежности към нея. Реконструкцията на пътната настилка е осъществена чрез метода на студено рециклиране и след това върху нея са положени два пласта асфалтова настилка. Реконструирани са и тротоарите, като при полагането на новата им настилка е използван сив и жълт паваж. Направени са и понижения на тротоарната настилка при входовете и кръстовищата в града. Проектът включва и изградена велоалея, която да улеснява придвижването в населеното място.

Обновен е и уличния водопровод, като по време на на строителната дейност бяха изпълнени строително-монтажни работи, включващи изграждането на водопроводни клонове с обща дължина 908.45 м. по улица "Ротмистър Ат. Бендерев". Всички настоящи сградни отклонения с обхват съгласно 4/14.09.2004г. бяха подменени и пресвързани към новопроектирания водопровод. По този начин бе подобрено експлотационното състояние на досегасъществуващите водопроводи по улица "Ротмистър Ат. Бендерев".

Част от строителните дейности е и изпълнението на уличен дъждовен канал кл.2'- Д ф300 и ф400 за отводняване на пътните платна по улица "Ротмистър Ат. Бендерев" в град Сливница.

Възложител на цялостния проект е община Сливница.