Реконструкция на улици на територията на община Мирково

“Автомагистрали Хемус” АД приключи строителните си дейности по асфалтирането на улиците на територията на община Мирково. Съгласно сключения договор бяха обновени три улици в Мирково, улици в с. Смолско и с. Бенковски. Общата стойност за изпълнение на дейностите по този проект възлизат на 887 639.25 лв. с ДДС. Възложител е община Мирково.

Изпълнението на проекта бе осъществено едновременно и на трите улици в Мирково. “Опълченска” е най-голямата по дължина и площ улица в селото. Извършено  е фрезоването на старата настилка и поетапно бе положен първи слой асфалт на кръпките, а след това и износоустойчив слой от асфалт. По време на строително-ремонтните работи бяха коригирани и съществуващите ревизионни и дъждоприемни шахти. За по-доброто и ефикасно отводняване, на входовете и рампите на гаражите бяха монтирани нови понижени бордюри. На улица “Емил Марков” заедно с асфалтирането също бяха положени бордюри и бе извършена необходимата корекция на шахтите. На улица “Крайречна”, като част от проекта, бе изградена подпорна стена край реката, което бе осъществено по иновативен начин от така наречените “габиони”. Те представляват метални мрежи напълнени с камък. По този начин се укрепва брега и се осигурява необходимата водопропускливост.

Пътното платно бе насипано с трошен камък за основа, монтираха се бордюри и бе асфалтирано.

В с. Смолско също бяха асфалтирани улица “Опълченска” и улица “Цар Самуил”.  А и още две улици в село Бенковски бяха асфалтирани. Процесът на работа включи и земни изкопни дейности, строителни работи по оформяне на пътя и асфалтиране, реконструкция и отводняване на участъците.