ЛОТ 4: Път І-6 София – Пирдоп

Проектът е на обща стойност по договор 24.809.421.10 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на обекта e  999 календарни дни от км 133+895 до км 189+291.98 ≡189+600.