ЛОТ 7 " Път II-35 Плевен - Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784 км, област ПлевенЛОТ 7 " Път II-35 Плевен - Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784 км, област Плевен

Проектът е на обща стойност 6.769.696.49 лв. с ДДС и е осъществен по ОП "Региони в растеж" 2014-2020г., която се съфинансира чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.