Рехабилитация и реконструкция на централна градска зона - площадно и парково пространство в гр. Правец

Проектът е разработен в два етапа и и е на обща стойност по договор 1.797.010.22 млн.лв.без ДДС или 2.053.725.44 млн.лв. с ДДС. Срокът за изпълнението на проекта е 238 календарни дни.