Кръгово кръстовище на бул. "Ломско шосе" и ул. "Полето" в регулацията на гр. Костинброд

Проектът е на обща стойност по договор 530.297.66 лв.без ДДС или 636.357.19 лв.с ДДС. Срокът за изпълнение на проекта е 90 календарни дни.