„Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с.Горна - Долна /III-118/ Долна Митрополия – Горна Митрополия /PVN 1047/ и PVN 2043 /III – 118 Подем – Долна Митрополия /Победа – Тръстеник/ III 3004/ на територията на община Долна Митрополия – Горна Митрополия по ПРСР 2014-2020г- по обособени позиции“.

"Автомагистрали Хемус" АД осъществява строително-ремонтни дейности по Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2 на проекта. Стойността на проекта по ОП1 е 2.772.373.04 лв.без ДДС или 3.326.847.65 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на проекта е 180 калeндарни дни. Стойността на проекта по ОП2 е 2.744.233.91 лв. без ДДС или 3.293.080.69 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на проекта е 135 календарни дни.