Ремонт на улици на територията на с.Мирково и с.Смолско, община Мирково

Проектът е на обща стойност по договор 257.749.70 лева без ДДС или 309.299.64 лева с ДДС. Срокът на изпълнението на проекта е 60 календарни дни.